Köpeklerde Gençlik Hastalığı

Canine Distemper, Köpek gençlik hastalığı, bilinen bir tedavisi olmayan oldukça bulaşıcı ve ciddi bir viral hastalıktır. Hastalık; köpekler, rakunlar ve  kurt, tilki gibi bazı vahşi yaşam türlerini etkiler. Canine distemper, Morbillivirus virüs sınıfına aittir ve insanı etkileyen kızamık virüsünün,bir akrabasıdır. Paramyxoviridae ailesinin üyesidir. Genç, aşılanmamış yavrular ve aşılanmamış yaşlı köpekler hastalığa daha duyarlı olma eğilimindedirler.

Köpeklerde Distemper Belirtileri ve Çeşitleri

Hava yoluyla yayılan ve enfekte olmuş bir hayvanla doğrudan ya da dolaylı (mama kapları, yatak vs) temas eden virüs, başlangıçta bir köpeğin bademciklerine ve lenf düğümlerine saldırır ve bir hafta boyunca orada kendini çoğaltır. Daha sonra solunum, ürogenital, gastrointestinal ve sinir sistemlerine saldırır.

Canine Distemper’in ilk aşamalarında, başlıca semptomlar;

  • Yüksek ateş (39.7 ° C),
  • Kızarık gözler
  • Burun ve gözlerde sulu bir akıntı ile karekterizedir.

Enfekte bir köpek uyuşuk ve halsizdir ve genellikle anoreksik hale gelir. Kalıcı bir öksürük, kusma ve ishal de oluşabilir. Hastalığın sonraki aşamalarında virüs, köpeğin vücudunun diğer sistemlerine, özellikle de sinir sistemine saldırmaya başlar. Beyin ve omurilik etkilenir ve köpek uyumaya, nöbetlere, felce ve histeri ataklarına başlayabilir. Canine distemper virüsünün belirli suçları anormal bir şekilde patilerde kalınlaşmaya neden olabilir. Zayıf bağışıklık sistemine sahip olan köpeklerde ölüm, ilk enfeksiyondan iki ila beş hafta sonra ortaya çıkabilir.

Köpeklerde Distemper Nedenleri

Solunum veya gastrointestinal sistemlerin bakteriyel yada paraziter enfeksiyonları da hayvanın hastalığa karşı savunmasızlığını artırabilir. Enfekte olmuş bir hayvanla herhangi bir temas halinde bulunan aşılanmamış köpekler, özellikle hastalığa karşı yakalanma riskini her zaman taşırlar.

Köpeklerde Distemper Tanısı

Canine distemper virüsü biyokimyasal testler ve kan analizleri ile teşhis edilebilir, Azalmış lenfosit sayısı ilk aşamalarda görülebilir. Yapılacak olan serolojik testler ile  antikorlar tanımlanabilir, ancak bu test aşılanmış bir hayvanda da pozitif verebilir ve virülan bir virüse maruz kalma arasında ayrım yapamaz. Viral antijenler idrar çökeltisinde veya vajinal smearlerde de tespit edilebilir. Deri, burun mukozası ve pati yastığı epitelinden de antikorlar tespit etmek mümkündür. Radyolojik muayenede sadece enfekte bir hayvanın enfekte olup olmadığını belirlemek için pneumoni tablosu için kullanılabilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme  taramaları, gelişebilecek tüm lezyonlar için beyni incelemek amacıyla kullanılabilir.

Köpeklerde Distemper Tedavisi

Ne yazık ki, distemper için spesifik bir tedavi yoktur. Bu nedenle hastalığın tedavisindeki ilk amaç, semptomları hafifletme yönündedir. Hayvan anoreksik hale geldiyse veya ishal varsa, intravenöz destekleyici sıvılar verilebilir. Göz ve burun akıntısı düzenli olarak temizlenmelidir. Sekonder bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu semptomları kontrol etmek için antibiyotikler kullanılabilir. Oluşan konvülsiyonları ve nöbetleri kontrol etmek için Veteriner Hekiminiz uygun ilaçları kullanacaktır. Hastalığın tedavisinde etkili olan antiviral bir ilaç yoktur.

Hastalığın akut evrelerinde, ishalden dolayı dehidratasyonun izlenmesi gereklidir. Nöbetler ve diğer nöral bozukluklar ortaya çıkabileceği için merkezi sinir sistemi de (CNS) izlenmelidir. Bir köpeğin  distemper’dan kurtulma şansı, virüsün türüne ve köpeğin bağışıklık sisteminin gücüne bağlı olacaktır. İyileşme tamamen mümkündür, ancak nöbetler ve MSS’deki diğer bozukluklar iyileşmeden iki ila üç ay sonra da ortaya çıkabilir. Tamamen iyileşmiş köpekler virüsü yaymaz ve taşımaz.

Köpeklerde Distemper’in Önlenmesi

Köpek distemper için en iyi korunma, rutin aşılar ve enfekte hayvanların derhal izolasyonudur. Yeni doğmuş yavrular, hastalığa karşı özellikle hassas olduklarından, korumak için özel dikkat gösterilmelidir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir